Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Pose Oy
Y-tunnus: 1958802-7
Osoite: Laukaantie 10, 40320 JYVÄSKYLÄ
Sähköpostiosoite: toimisto@pose.fi
Puhelinnumero: 0400262423

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Eemi Polas, eemi.polas@pose.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietojasi, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteen hallinta

Ensisijainen tarkoitus henkilötietojesi käsittelylle on asiakkuuteesi liittyvien tehtävien hoitaminen. Käsittelymme perustuu siis kanssamme solmimaan sopimukseen. Henkilötietojasi käsitellään kanssamme solmimasi sopimuksen mukaisen palvelun tarjoamiseksi ja tuottamiseksi, palveluiden laskuttamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsittelemme, ovat asiakkaanamme olevan tai olleen yrityksen yhteyshenkilöt sekä yksityisasiakkaamme. Käsittelemme seuraavia henkilötietojasi:
- nimesi, yhteystietosi, henkilötunnuksesi, maksuyhteystietojasi, kuten luottokortti
- meidän ja sinun väliseen asiakassuhteeseen mahdollisesti liittyvät tiedot: tiedot kanssasi solmitusta sopimuksesta, vuokranmaksua koskevat tiedot sekä muu mahdollinen yhteydenpito kanssasi

Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme käsittelemämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Tarvittaessa tarkistamme ajantasaiset yhteystietosi yleisesti käytettävistä rekistereistä, mikäli et ole toimittanut meille ajantasaisia yhteystietojasi.

Tietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme luovuttaa henkilötietojasi lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esimerkiksi perintäyhtiöille erääntyneiden vuokrien perintään liittyen, kiinteistöhuollon palveluja toteuttaville alihankkijoille, vuokrattavien kohteiden omistajille, maksunvälityspalvelun tarjoajalle, toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Verkkosivustollamme on käytössä vain sivujen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisteri suojaus

Toteutamme kaikki tarkoituksenmukaiset fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimenpiteet
suojataksemme henkilötietojasi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä sekä luvattomalta
pääsyltä tai luovuttamiselta.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot rekisterissämme. Sinulla on myös oikeus saada henkilötiedot itsellesi, pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Sinulla on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön osoitteeseen eemi.polas@pose.fi.

Mikäli huomaat, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Selosteen muuttaminen

Varaamme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta toimintamme kehittyessä tai muuttuessa.

Soita ja kysy lisää!
Perttu Peltola
p. 044-9779877
Varastot-ovelle.com -palvelun tarjoaa

Pose Oy
Laukaantie 10
40320 Jyväskylä